Fundacja stanowi istotny element szerzenia dorobku kulturowego Niemiec na Pomorzu Gdańskim.

Fundacja

Fundacja im. Johanna Gottfrieda Herdera funkcjonuje w Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku. Stanowi ona istotny element szerzenia dorobku kulturowego Niemiec na Pomorzu Gdańskim.

Historia

POWOŁANIE DO ŻYCIA FUNDACJI J.G. HERDERA

Zamysł utworzenia Fundacji wiąże się z oficjalną wizytą byłego prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Richarda von Weizsäckera w Gdańsku w maju 1990 roku. Efektem wizyty prezydenta von Weizsäckera w Uniwersytecie Gdańskim było podpisanie umowy między Republiką Federalną Niemiec a Uniwersytetem Gdańskim w celu założenia Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera.

statut fundacji

Statut Fundacji Herdera stanowi podstawowy dokument, na którym Fundacja opiera swoją działalność w Uniwersytecie Gdańskim. Określa on m.in. wysokość majątku, jakim Fundacja dysponuje oraz sposób dysponowania środkami Fundacji. Statut precyzuje także cele Fundacji, jakimi kieruje się w swojej działalności oraz sposób realizacji wyznaczonych zadań.

zarząd fundacji

Na podstawie umowy o utworzeniu Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera oraz aneksu został określony skład Zarządu Fundacji Herdera. Aneks do umowy dotyczy funkcji przewodniczącego Fundacji, którą ma pełnić urzędujący kierownik Zakładu Filologii Germańskiej UG.

Kontakt

Jana Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

tel. 58 523 20 36
e-mail: kontakt@fundacja.ug.edu.pl